Contactar

  •  Telèfons de contacte:
  1. 93 2654237
  2. 93 2650251
  3. FAX: 93 2654178
  • Llistat de correus electrònics del centre:

– Direcció: direccio@santaanna.cat

– Administració: a8004171@xtec.cat

– Secretaria: secretaria@santaanna.cat

– Directora Marta Raduà: marta.radua@santaanna.cat

Educació Infantil:

· P3: p3santaanna@gmail.com

· P4: p4santaanna@gmail.com

· P5: p5santaanna@gmail.com

Educació Primària: primaria@santaanna.cat

· Primer de Primària: elena.masiques@santaanna.cat

· Segon de Primària: noemi.llamas@santaanna.cat

· Tercer de Primària: mariona.busquets@santaanna.cat

· Quart de Primària: albert.elias@santaanna.cat

· Cinquè de Primària: lidia.alfonso@santaanna.cat

· Sisè de Primària: montse.arque@santaanna.cat

Educació Secundària:

· 1er ESO: sol.brown@santaanna.cat

· 2on ESO: xavi.casamitjana@santaanna.cat

· 3er ESO: anna.gomez@santaanna.cat

· 4rt ESO: jordi.cortes@santaanna.cat

– Pares i Mares del Consell Escolar: pares.consellescolar@santaanna.cat

 

Anuncis